بعد – آن موقع انگلیس انگلیس جوانان قهرمان

بعد – آن موقع: انگلیس انگلیس جوانان قهرمان مسابقه ونزوئلا جام جهانی کره جنوبی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کشف اسکلت‌هایی در آبراهه تخت‌جمشید

سرپرست تیم کاوش آبراهه‌های تخت‌جمشید از کشف و شناسایی 6 اسکلت در مسیر این کاوش‌ها به‌عنوان مهمترین دست‌آورد این فعالیت علمی پژوهشی یاد کرد. 

کشف اسکلت‌هایی در آبراهه تخت‌جمشید

کشف اسکلت هایی در آبراهه تخت جمشید

عبارات مهم : اسکلت

سرپرست تیم کاوش آبراهه های تخت جمشید از کشف و شناسایی 6 اسکلت در مسیر این کاوش ها به عنوان مهمترین دست آورد این فعالیت علمی پژوهشی یاد کرد.

به گزارش دریافتی ایسنا علی اسدی با بیان اینکه از نظر باستان شناسی و آشنایی تاریخچه تخت جمشید این اسکلت ها اهمیت زیادی دارند، گفت: اسکلت ها بعد از انجام مطالعات اولیه ، جهت مطالعات تکمیلی، به آزمایشگاهی در پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته می شوند .

کشف اسکلت‌هایی در آبراهه تخت‌جمشید

وی راجع به نتیجه های فصل سه کاوش در این محوطه جهانی گفت: در فصل سوم کاوش، بررسی در یک محدوده چهل متری به سمتِ شمالِ این آبراهه انجام شد، که از شاخصه آن می توان به ارتفاع زیاد و بیش از 6 متر اثر که در صخره های تراشیده قرار گرفته اند، اشاره کرد .

اسدی ایجاد یک مسیرِ دیدار جهت سنگ نوشته های مهم داریوش بزرگ در دیواره جنوبی تختگاه تخت جمشید را از دیگر اهداف کاوش در این محوطه برشمرد و گفت: این سنگ نوشته ها مهمترین سنگ نوشته دوره هخامنشی در تخت جمشید است که اطلاعات مهمی راجع به اوضاع تخت جمشید و اینکه داریوش بر چه اساسی و اهدافی این بنا را بنیان گذاری کرده، ارائه می دهد .

سرپرست تیم کاوش آبراهه‌های تخت‌جمشید از کشف و شناسایی 6 اسکلت در مسیر این کاوش‌ها به‌عنوان مهمترین دست‌آورد این فعالیت علمی پژوهشی یاد کرد. 

به گفته این باستان شناس با توجه به پوشیده بودن این بخشِ جنوبیِ تختگاه تخت جمشید با خاک کاوش های گذشته، مسیر بازدیدی جهت این نوشته ها وجود نداشت .

رئیس تیم باستان شناسی آبراهه ها تخت جمشید همچنین کشف دیواره جنوبی تخت جمشید را عاملی جهت نمودار شدن منظر تخت جمشید به صورت واقعی دانست.

اسدی گفت: این منظر امروزه قدری دستخوش عوض کردن شده است هست، بنابراین با برداشت این خاک، دره جنوبی تخت جمشید که در گذر وقت عوض کردن شکل پیدا کرده، بار دیگر به صورت طبیعی و به احتمال زیاد با صورت ای شبیه به دوره هخامنشی، نمایان می شود .

کشف اسکلت‌هایی در آبراهه تخت‌جمشید

به گزارش ایسنا، فصل سوم کاوش در محوطه 12 هکتاری آبراهه های تخت جمشید با مجوز پژوهشکده باستان شناسی به مدت 45 روز و با حضور 12 نفر از مرمتگران انجام شد

واژه های کلیدی: اسکلت | مطالعات | باستان شناسی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs